Styrelsen

Styrelsemöten hålls första onsdagen varje månad.
Årsmöten hålls i Februari/Mars

Maila gärna oss om det är någonting ni vill ska tas upp på våra möten!
gullbrannahf@hotmail.se


Styrelsemedlemmar:

Ordförande: Susanna Persson
Vice ordförande: Josefina Liljedahl

Sekreterare: Sandra Persson

Övriga ledamöter: Jeanette Ljungberg, Julia Kling & Veronica Brinktoft