Styrelsen

Styrelsemöten hålls första onsdagen varje månad.
Årsmöten hålls i Februari/Mars

Maila gärna oss om det är någonting ni vill ska tas upp på våra möten!
gullbrannahf@hotmail.se


Styrelsemedlemmar:

Ordförande: Pontus Lindström
Kassör: Magnus Axelsson

Sekreterare: Malin Bengtsson

Övriga ledamöter: Jeanette Ljungberg, Pernilla Forss, Matilda Gustafsson & Veronica Brinktoft